Έξωση Ενοικιαστή: Μια Δυσάρεστη αλλά Συχνή Πραγματικότητα


29 Απριλίου 2020

Η διαδικασία της έξωσης έχει ως αποτέλεσμα την “αποβολή” του ενοικιαστή από το ακίνητο χωρίς τη θέλησή του. Η έξωση ενοικιαστή αποτελεί μέσο προστασίας του ιδιοκτήτη απέναντι σε κάποιον αφερέγγυο ενοικιαστή. Το αποτέλεσμα είναι πολλά συμβόλαια ενοικίασης να λύνονται πρόωρα και απροειδοποίητα. Γεγονός που αφήνει πολλά ακίνητα ξενοίκιαστα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μάθε και εσύ υπό ποιες συνθήκες μπορείς να προχωρήσεις σε έξωση του ενοικιαστή σου. Αν και μία δυσάρεστη πραγματικότητα, μπορεί να συμβεί. Οπότε χρειάζεται να ξέρεις πώς να τη διαχειριστείς.

 

Πώς γίνεται η διαδικασία της έξωσης

Για να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης ενοικιαστή, πρέπει ο μισθωτής να αρνείται να εκπληρώσει τους συμβατικούς όρους που υπέγραψε στο συμφωνητικό μίσθωσης.

Ένας από τους κυριότερους όρους που παραβιάζονται είναι η έγκαιρη καταβολή του ενοικίου. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, δεν πρόκειται για απλή καθυστέρηση. Αντιθέτως αφορά σε παντελή απουσία καταβολής ενοικίου για πολλούς μήνες, παρά τις προειδοποιήσεις του ιδιοκτήτη.

άντρας γυρίσει το κλειδί σε μία ανοιχτή πόρτα

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ο ιδιοκτήτης έχει προσπαθήσει να επιλύσει προφορικά τη διαφωνία, μπορεί να επιδώσει εξώδικο έγγραφο στον ενοικιαστή. Στόχος είναι η ενημέρωση του ενοικιαστή για τις συνέπειες που θα έχει η αντισυμβατική του συμπεριφορά, εφόσον αυτή συνεχίσει. Η επίδοση του εξώδικου είναι ένα απαραίτητο βήμα αν θέλει ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει στην έξωση.

 

Εξώδικο

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως το εξώδικο δεν αποτελεί καταγγελία της μίσθωσης από την πλευρά του ιδιοκτήτη. Η μισθωτική σχέση εξακολουθεί όπως και όλες οι νόμιμες συνέπειές της.

Όταν γνωστοποιηθεί στον ενοικιαστή το εξώδικο, ο ιδιοκτήτης του δίνει προθεσμία 15 ημερών για να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Αν ο ενοικιαστής δε συμμορφωθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, ο ιδιοκτήτης προχωρά στην κατάθεση αίτησης για έξωση ενοικιαστή. Μαζί με αυτή την αίτηση μπορεί να ζητήσει παράλληλη πληρωμή οφειλόμενων μισθωμάτων και λοιπών χρηματικών απαιτήσεων από κοινόχρηστες δαπάνες.

 

Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης της αίτησης καταβολής οφειλών

Για να εκδώσει το δικαστήριο διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου στον ιδιοκτήτη και αποπληρωμή των καθυστερούμενων ενοικίων πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να υπάρχει έγκυρο συμφωνητικό μίσθωσης που να αναγράφει τους όρους μίσθωσης και να υπογεγραμμένο από τον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη
  • Η μη καταβολή των ενοικίων να γίνεται εξαιτίας δυστροπίας του ενοικιαστή
  • Να έχει προηγηθεί εξώδικη προειδοποίηση του ενοικιαστή

Ανάλογα με την αντίδραση του ενοικιαστή, είναι πιθανά τα εξής:

  • Αν επέλθει άμεση συμμόρφωση, η διαταγή απόδοσης ακυρώνεται και η διαδικασία έξωσης ενοικιαστή σταματά. Κατά την επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς η διαδικασία ξεκινά και πάλι, χωρίς αυτή τη φορά ο ιδιοκτήτης να πρέπει να στείλει νέο εξώδικο.
  • Αν ο ενοικιαστής αμφισβητεί τη νομιμότητα της έκδοσης διαταγής απόδοσης, μπορεί να ασκήσει ανακοπή αμφισβητώντας κατά πόσο συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησής της.
  • Ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα και να αναστείλει την εκτέλεση της διαταγής απόδοσης. Αν η ανακοπή αυτή ευδοκιμήσει, ο ιδιοκτήτης δε θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ακίνητο και δε θα μπορεί να προβεί σε κατάσχεση στα περιουσιακά στοιχεία του ενοικιαστή.

 

Τα επόμενα βήματα

Το δικαστήριο αποφασίζει άμεσα και η απόφαση επιδίδεται στο μισθωτή. Αν δεν προσβληθεί με ένδικα μέσα, ο ενοικιαστής υποχρεώνεται είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του, είτε να αποχωρήσει εκούσια από το ακίνητο. Μέσα σε 20 μέρες από την κοινοποίηση, ο δικαστικός επιμελητής προχωρά στην εκτέλεση της απόφασης. Με παρουσία της αστυνομίας, αλλάζεται η κλειδαριά του ακινήτου και απογράφονται όσα περιουσιακά στοιχεία του ενοικιαστή βρίσκονται μέσα. Τα πράγματα αυτά φυλάσσονται μέχρι να τα παραλάβει ο ενοικιαστής, μέχρι να κατασχεθούν από τον ιδιοκτήτη ή μέχρι να καταστραφούν 6 μήνες μετά.

ενας κύριος σφραγίζει ένα κουτί με ταινία

Ο ιδιοκτήτης εκτός από διαταγή αποδόσεως της χρήσης του μισθίου μπορεί εναλλακτικά να ασκήσει και αγωγή έξωσης. Παρ’ όλα αυτά, η δεύτερη αποτελεί χρονοβόρα δικαστική πράξη από την οποία δεν προκύπτει άμεσο αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση, συνεπάγεται εκδίκαση, συζήτηση στο ακροατήριο και παράσταση των δύο μερών.

Τέλος, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, δε μπορεί να επικαλεστεί νόμιμα την ιδιοκατοίκηση ως λόγο έξωσης του ενοικιαστή, παρά μόνο αν πρόκειται να χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως επαγγελματική έδρα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ο νόμος εξετάζει αν ο ιδιοκτήτης έχει αληθινή πρόθεση να τη χρησιμοποιήσει ως τέτοια ή το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να βγάλει τον ενοικιαστή από το ακίνητο.

 

Η έξωση ενοικιαστή είναι μία πραγματικότητα. Αν και δυσάρεστη, πολλές φορές μπορεί ένας ιδιοκτήτης να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Στην Blueground, φροντίζουμε ώστε να διατηρούμε μία άριστη σχέση με τον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου σεβόμενοι τα δικαιώματά του. Εσύ ακόμη το σκέφτεσαι να μάς εμπιστευτείς το ακίνητό σου;


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία πλοήγησης με περιεχόμενο και διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε κοινοποιούνται σε εξωτερικούς συνεργάτες για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αποδέχομαι