Μίσθωση Ακινήτου 2021: Όλα Όσα Πρέπει να Ξέρεις για τη Διαδικασία Μίσθωσης


9 Νοεμβρίου 2018

Η διαδικασία ενοικίασης ενός ακινήτου απαιτεί μια σειρά ενεργειών, τόσο από την πλευρά του ιδιοκτήτη, όσο και από την πλευρά του ενοικιαστή. Κάθε φορά που ένα ακίνητο πρόκειται να ενοικιαστεί, πρέπει να συγκεντρώνονται τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά. Αυτά είναι άλλωστε, το Α και το Ω στη μίσθωση ακινήτου.

Από τον νόμο, ο αριθμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι μεγάλος. Καλό είναι να περιμένεις λοιπόν ότι θα υποστείς μια μικρή ταλαιπωρία. Από την άλλη βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα έγγραφα ισχύουν και για τις επόμενες ενοικιάσεις του ακινήτου, οπότε δε χρειάζεται η εκ νέου έκδοσή τους.

 

Συμβόλαιο μίσθωσης: Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης;

Ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί να ενοικιάσει το ακίνητό του και να προχωρήσει σε συμβόλαιο μίσθωσης, οφείλει να:

  • εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το ακίνητό του και να παραδώσει αντίγραφο αυτού στον ενοικιαστή. Με αυτό, ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά «ενημερώνει» τον ενοικιαστή για τις ενεργειακές απαιτήσεις του ακινήτου. Όσο καλύτερη ενεργειακή απόδοση έχει ένα ακίνητο, τόσο πιο λίγη ενέργεια καταναλώνει. Μη ξεχνάς επίσης ότι τα πιστοποιητικά αυτά διαρκούν για 10 χρόνια.
  • προσκομίσει βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο ακίνητό του. Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν ισχύει για τα επαγγελματικά ακίνητα. Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης, ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι προετοιμασμένος να υποβάλει και την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
  • έχει εξοφλήσει ή να έχει ρυθμίσει έγκαιρα την εξόφληση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α), καθώς είναι πλέον αδύνατη η θεώρηση των συμβολαίων από την Εφορία, αν δεν έχει προσαρτηθεί σε αυτά η βεβαίωση εξόφλησης.
  • δηλώσει ηλεκτρονικά στην εφορία το συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου μέσα σε 30 μέρες από την κατάρτιση της σύμβασης.
  • υπογραφεί το συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου, παρουσία δικηγόρου και από τις δύο πλευρές.
  • έχει εκ των προτέρων ασφαλίσει το ακίνητό του, ως ελάχιστη πράξη πρόνοιας και καλής πίστης.
  • φροντίσει να μεταβιβαστεί, στο όνομα του ενοικιαστή, ο μετρητής της κατανάλωσης ενέργειας και όλων των άλλων παροχών (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κ.λπ.).

 

Οι υποχρεώσεις ενοικιαστή κατά τη διαδικασία μίσθωσης του ακινήτου

μίσθωση ακινήτου απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά
Αντίστοιχα από την πλευρά του ο ενοικιαστής, που θέλει να προχωρήσει στη μίσθωση ακινήτου, είναι υπεύθυνος ώστε να:

  • προσκομίσει έγκυρα πιστοποιητικά ταυτοποίησης, προκειμένου να συνταχθεί νόμιμα το συμβόλαιο μίσθωσης. Η ταυτοποίηση είναι προϋπόθεση για τη δήλωση μίσθωσης ακινήτου στην Εφορία. Η ταυτότητά είναι το απολύτως απαραίτητο έγγραφο που πρέπει να έχει μαζί του σε κάθε περίπτωση.
  • κάνει αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης που θα λάβει από την Εφορία, αφού ο ιδιοκτήτης καταχωρήσει τη δική του αίτηση. Βέβαια, να αναφέρουμε ότι ο νόμος ορίζει ότι ενδεχόμενη παράλειψη αποδοχής του ενοικιαστή δεν επιφέρει ακύρωση στην όποια μίσθωση ακινήτου.
  • καταβάλει εγγύηση, συνήθως αυτή είναι δύο ενοίκια. Έτσι, ο ιδιοκτήτης είναι καλυμμένος σε περίπτωση που επέλθουν μη φυσιολογικές φθορές στο ακίνητό του. Επίσης, καλύπτει τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση αποχώρησης πριν τη νόμιμη λήξη του συμβολαίου μίσθωσης. Η όποια εγγύηση δοθεί επιστρέφεται με τη νόμιμη λήξη του συμβολαίου εφόσον, βέβαια, δεν υπάρχουν περισσότερες από τις λεγόμενες φυσιολογικές φθορές στο ακίνητο.

Βέβαια υπάρχουν εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα  που δεν έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με την εύρεση του ιδανικού ενοικιαστή, τη σύναψη του συμβολαίου και τη συντήρηση που κατά καιρούς θα χρειαστεί το ακίνητο. Αυτοί οι ενοικιαστές έχουν επιλέξει να συνεργαστούν με την Blueground, με σκοπό να ξεγνοιάσουν μία και καλή από τις δεσμεύσεις που έχει ένα ακίνητο. Νοικιάζουμε, επιπλώνουμε και εξοπλίζουμε υψηλής ποιότητας διαμερίσματα. Στη συνέχεια, τα παρέχουμε σε εταιρικούς ταξιδιώτες και όχι μόνο, για μεσαία και μεγάλα χρονικά διαστήματα διαμονής.


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία πλοήγησης με περιεχόμενο και διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε κοινοποιούνται σε εξωτερικούς συνεργάτες για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αποδέχομαι