Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) – Τι είναι και πώς γίνετε η έκδοσή του;


28 Ιανουαρίου 2020

To Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι πλέον απαραίτητο για κάθε νέο ακίνητο. Ακόμη και για πιο παλιά ακίνητα, το Υπουργείο Ενέργειας ενθαρρύνει την ένταξή τους στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”. Με αυτό τον τρόπο, κάθε ιδιοκτήτης αποκτά ένα οικονομικό κίνητρο, ώστε να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση καθώς και να αυξήσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου του.

Στην Blueground, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα από τα έγγραφα που ζητάμε από τους υποψήφιους ιδιοκτήτες που θέλουν να μας εμπιστευτούν το ακίνητό τους. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι στο χαρτοφυλάκιό μας συμπεριλαμβάνονται μοντέρνα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών. Δηλαδή, όσο αποδοτικότερο ενεργειακά είναι το ακίνητό σας, τόσο καλύτερη και πιο περιζήτητη πρόταση μίσθωσης αποτελεί.

Τι είναι όμως το Π.Ε.Α. και πώς ακριβώς βοηθάει έναν ιδιοκτήτη στην ενοικίαση του σπιτιού του;

 

Τι υποδεικνύει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η απόδοση κάθε κτιρίου αξιολογείται βάση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Το πιστοποιητικό δεν έχει σχέση με την οικοδομική άδεια ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επίσης, αφορά αποκλειστικά στο κτίριο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν εκεί. Άρα, αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης δεν είναι απαραίτητη η επανέκδοση του Π.Ε.Α.

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης πισίνα

Το Πιστοποιητικό οφείλει να εκδοθεί για κάθε νέο ή παλιό κτίριο ή τμήμα (π.χ. διαμέρισμα) ανεξαρτήτως συνολικής επιφάνειας. Για την έκδοσή του, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόμιμος διαχειριστής του.

 

Γιατί δεν πρέπει να αγνοείται η έκδοσή του

Η έκδοση του Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική από το νόμο, ενώ προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση που δεν εκδοθεί.

Κάθε ακίνητο που δεν διαθέτει Π.Ε.Α. δεν μπορεί να μεταβιβαστεί έγκυρα. Η επίδειξη του Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική τόσο σε περιπτώσεις πώλησης όσο και μίσθωσης. Για παράδειγμα, για ένα ακίνητο που δεν έχει Π.Ε.Α., δεν είναι δυνατόν να συναφθεί έγκυρο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό συμφωνητικό μίσθωσης. 

 

Πότε απαιτείται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

 • Η ανανέωση μίσθωσης με τον ίδιο ενοικιαστή δεν απαιτεί την έκδοση νέου πιστοποιητικού. Στην ουσία, το Π.Ε.Α. διαρκεί δέκα χρόνια για κτίσμα χωρίς ουσιαστικές μεταβολές.
 • Η πώληση ενός ακινήτου που έχει Π.Ε.Α., δεν απαιτεί την επανέκδοση του ΠΑ.Ε. Παράλληλα, κατά τη σύνταξη των συμβολαίων η μνεία του αριθμού πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α. και η επισύναψη επίσημου αντιγράφου του είναι υποχρεωτικές.

 

Πώς γίνεται η έκδοση του Π.Ε.Α

Η έκδοση του Π.Ε.Α. είναι αποτέλεσμα της Ενεργειακής Επιθεώρησης που πραγματοποιείται και που εκτιμά την πραγματική κατανάλωση ενέργειας στο ακίνητο. Ποια λοιπόν είναι η διαδικασία και ποια τα δικαιολογητικά που χρειάζονται από την πλευρά του ιδιοκτήτη;

 • Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος διαχειριστής του ακινήτου επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων. Για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις, στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου μπορεί κάποιος να πιστοποιήσει τη διαπίστευση του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Σε αυτόν, ο ιδιοκτήτης αναθέτει τη σχετική έκδοση του Π.Ε.Α.
 • Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει στη διάθεση του Επιθεωρητή όλα τα έγγραφα του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, τους τίτλους ιδιοκτησίας, την οικοδομική άδεια, τα τοπογραφικά διαγράμματα/κατόψεις και έναν λογαριασμό Δ.Ε.Η. Ακόμη χρειάζονται οι αρχιτεκτονικές μελέτες/σχέδια του κτιρίου, τα σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων και τα πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών. Αν πρόκειται για παλιό κτίσμα που δε διαθέτει τοπογραφικό διάγραμμα ή υπάρχουν αποκλίσεις στα αποτυπωμένα σχέδια, ο Επιθεωρητής δύναται να αναλάβει την εκπόνηση των νέων σχεδίων. Αυτό βέβαια θα κοστίσει λίγο παραπάνω στον ιδιοκτήτη.
 • Σε συνεννόηση και συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, ο Επιθεωρητής πραγματοποιεί αυτοψία και λήψη φωτογραφιών. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να παρέχει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλους τους προς επιθεώρηση χώρους του κτίσματος.
 • Ο Επιθεωρητής επεξεργάζεται τα δεδομένα μέσω πιστοποιημένου λογισμικού και αναλόγως προχωρά στην ηλεκτρονική έκδοση του πιστοποιητικού. Υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και γνήσιο αντίγραφό του παραδίδεται στον ιδιοκτήτη.

Η ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου ακολουθεί τη βαθμολογική κλίμακα από Α+ (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία), Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, μέχρι Η. Εάν επιθεωρείται ένα παλιό σπίτι που χρειάζεται πολλές ενεργειακές βελτιώσεις, τότε είναι πιθανόν η ενεργειακή αξιολόγησή του να χαρακτηριστεί με τους τελευταίους δείκτες. Αντιθέτως, τα νεότερα κτίσματα ανεβαίνουν στην αξιολογική κλίμακα.

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ηλιακός θερμοσίφωνας

Οι συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου που καταγράφονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δεν είναι υποχρεωτικές για τον ιδιοκτήτη, εκτός κι αν ανήκει στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”.

 

Τι προβλέπεται για ειδικές κατηγορίες ακινήτων

 • Σε συγκροτήματα κτιρίων εκδίδεται ένα Π.Ε.Α. ανά κτίριο. Για κτίρια με ενιαία λειτουργία, όπως είναι τα καταστήματα, εκδίδεται ένα συνολικό Π.Ε.Α. 
 • Σε κτίριο με μεικτή χρήση, ο Επιθεωρητής εξετάζει αν χρειάζεται η έκδοση ξεχωριστού Π.Ε.Α. για κάθε χρήση. Για παράδειγμα, για ακίνητο που λειτουργεί ως ξενοδοχείο, αλλά διαθέτει εστιατόριο, θα εκδοθεί ένα Π.Ε.Α..Από την άλλη, για μία πολυκατοικία, που στο ισόγειο λειτουργεί κατάστημα, θα εκδοθούν δύο Π.Ε.Α.
 • Στην περίπτωση διαμερισμάτων/καταστημάτων σε πολυκατοικία με κοινό σύστημα θέρμανσης δεν απαιτείται η έκδοση πολλαπλών Π.Ε.Α. Αρκεί το Π.Ε.Α. της πολυκατοικίας.
 • Για την ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέων κτιρίων, δίνεται αντίστοιχη έγκριση από την εκάστοτε υπηρεσία προστασίας. Ο στόχος; Να μην επέλθουν ανεξέλεγκτες αλλοιώσεις στην προστατευόμενη φύση του ακινήτου.

 

Ποιοι εξαιρούνται από την έκδοσή του

Στη γενική εξαίρεση από την έκδοση Π.Ε.Α. εντάσσονται οι παρακάτω περιπτώσεις κτιρίων:

 • Όλα τα κτίσματα που δε χρειάζονται ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών που απολαμβάνουν οι χρήστες τους
 • Όλα τα οικόπεδα που δεν περιέχουν κτίσματα
 • Τα ημιτελή, εγκαταλελειμμένα και λυόμενα κτίσματα
 • Οι ανταλλαγές και διανομές στοιχείων ακίνητης περιουσίας, π.χ. γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς, συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία πλοήγησης με περιεχόμενο και διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε κοινοποιούνται σε εξωτερικούς συνεργάτες για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αποδέχομαι