4 Περιπτώσεις που ένας Ενοικιαστής Μπορεί να Σπάσει το Συμβόλαιο


12 Οκτωβρίου 2018

Η μισθωτική σχέση βασίζεται στην καλή πίστη και την καλή συνεργασία που πρέπει να δείχνουν και τα δύο μέρη, εκμισθωτής και ενοικιαστής, για τη χρονική διάρκεια που προβλέπει το μισθωτήριο συμβόλαιο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες ο ενοικιαστής μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο. Γνωρίζεις ποιες είναι αυτές;

Σύμφωνα με τον νόμο, η υποχρεωτική ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης μιας κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης είναι τα 3 έτη. Βέβαια, τα μέρη μπορούν ελεύθερα να ορίζουν στο συμφωνητικό μίσθωσης την επιθυμητή διάρκεια του συμβολαίου, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ελάχιστο χρονικό όριο που θέτει ο νόμος. Συμπερασματικά, ο ενοικιαστής δεν μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο πριν τη νόμιμη λήξη. Αν γίνει αυτό, οφείλει να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη καταβάλλοντάς του τα μισθώματα που εκκρεμούν μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.

 

Σε ποιες περιπτώσεις δεν οφείλει αποζημίωση ο ενοικιαστής;

Ο «πονοκέφαλος» των ιδιοκτητών ξεκινά όταν ο ενοικιαστής θέλει να αποχωρήσει από το ακίνητο πριν τη λήξη του συμβολαίου του. Η αποζημίωση που απαιτείται να λάβει ο ιδιοκτήτης δικαιολογείται από το ότι ο ενοικιαστής σταματά απροειδοποίητα τη μισθωτική σχέση. Παράλληλα, λειτουργεί και ως αντισταθμιστικό μέτρο προστασίας των κερδών που θα λάμβανε o ιδιοκτήτης έως τη λήξη του συμβολαίου.

 σπάσιμο συμβολαίου ενοικιαστής οφείλει αποζημίωση

Σε κάθε περίπτωση, η επίδοση έγγραφης ενημέρωσης από τον ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη πρέπει να γίνεται κάποιους μήνες πριν την αποχώρησή του. Έτσι, δίνεται στον ιδιοκτήτη η δυνατότητα να αναζητήσει νέο ενοικιαστή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιείται «βελούδινο διαζύγιο» μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή και η μίσθωση λήγει συναινετικά.

 

Πότε μπορεί ο ενοικιαστής να διακόψει τη μίσθωση ακινήτου χωρίς αποζημίωση;

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις στις οποίες ο ενοικιαστής μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου, χωρίς να οφείλει αποζημίωση στον ιδιοκτήτη. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που:

  • Δεν παραχωρήθηκε η χρήση του ακινήτου στον ενοικιαστή ή εμποδίστηκε από τη συμφωνημένη χρήση της (ΑΚ 585)
  • Στο ακίνητο δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ενοικιαστή (ΑΚ 588)
  • Υπάρχει μετάθεση του ενοικιαστή με την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου (ΑΚ 613)
  • Έχει παρέλθει η 30ετία σε μίσθωση εφ’ όρου ζωής (ΑΚ 610)

 

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί, νόμιμα, να διακοπεί το συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου;

Ο Αστικός Κώδικας αναφέρει ρητά τις περιπτώσεις διακοπής του συμβολαίου ενοικίασης χωρίς την καταβολή αποζημίωσης από τον ενοικιαστή. Παράλληλα, ο Άρειος Πάγος έχει αποφασίσει τη δικαίωση των ενοικιαστών που αποχώρησαν σε περιπτώσεις που συνέτρεχε «σπουδαίος λόγος».

 

Ποιος είναι ο λεγόμενος «σπουδαίος λόγος» στις περιπτώσεις διακοπής του συμβολαίου μίσθωσης ακινήτου;

Ο «σπουδαίος λόγος» που μπορεί να βοηθήσει έναν ενοικιαστή να σπάσει το συμβόλαιο, αφορά περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η συνέχιση της μισθωτικής σχέσης είναι εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη. Σύμφωνα με νομολογία του Αρείου Πάγου, «σπουδαίος λόγος» συντρέχει όταν ο ενοικιαστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο για τον αρχικό σκοπό που το ενοικίασε, εξ’ αιτίας ελλείψεων που βαραίνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη. Σε αυτή την περίπτωση, οι ρόλοι αντιστρέφονται και τυχόν αποζημίωση βαραίνει τον ιδιοκτήτη. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε συναλλαγή αποτελεί υποχρέωση των μερών να παραδίδουν το αντικείμενο συναλλαγής με τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί.

 σπάσιμο συμβολαίου ενοικιαστής μετακόμιση

Εφόσον δεν έρχονται σε σύγκρουση με τη λεγόμενη «καλή πίστη» και συμφωνούν με τα συναλλακτικά ήθη, τα δικαστήρια λαμβάνουν υπ’ όψιν αυτούς τους σπουδαίους λόγους καταγγελίας. Στο σκεπτικό των δικαστηρίων υπολογίζεται και κατά πόσον ο ιδιοκτήτης έχει επιδείξει καλή συναλλακτική συμπεριφορά. Ο ενοικιαστής δεν επιβαρύνεται με την καταβολή των υπόλοιπων μισθωμάτων στον ιδιοκτήτη, αν ο τελευταίος έχει επιδείξει κακή συνεργασία. Για παράδειγμα, τέτοια περίπτωση αποτελεί η τυχόν συμφωνία εκμίσθωσης του ακινήτου σε τρίτο, λόγω καλύτερων όρων μίσθωσης.

 

Με την Βlueground δε χρειάζεται να ανησυχείς για τα παραπάνω, καθώς είναι αρχή μας να βασίζουμε τις συμφωνίες μας σε μία ανοικτή και ειλικρινή συνεργασία, με στόχο το αμοιβαίο όφελος. Έτσι δε “κινδυνεύεις” από έναν ενοικιαστή να σπάσει το συμβόλαιο. Οι συμβάσεις που προσφέρουμε είναι ευέλικτες και μπορούν να διακοπούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω πώλησης ή ιδιόχρησης.


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία πλοήγησης με περιεχόμενο και διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε κοινοποιούνται σε εξωτερικούς συνεργάτες για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αποδέχομαι