DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?


Eylül 8, 2018

Bildiğiniz gibi, ülkemiz deprem kuşakları üzerinde yer alıyor. Sadece oluşabilecek manevi zararların değil, maddi zararların da önüne geçmek için doğal afetlerden biri olan depreme karşı tedbirli olmak şart. İşte, DASK da bu maddi hasarları karşılayabilecek tedbirlerin en önemlilerinden biri. 

DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

DASK halk arasında sigorta türü olarak bilinse de DASK açılımı “Doğal Afetler Sigortaları Kurumu”dur. Hazine Müsteşarlığı tarafından yönetilen DASK, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından kurulmuş bir kamu kurumudur.
tuğla duvarlı kütüphane ve oturma alanı


6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu aracılığı ile “Zorunlu Deprem Sigortası” getirilmiş ve ilgili sigorta teminatının DASK aracılığı ile verilmesi kararlaştırılmıştır.  İşbu sigorta deprem sırasında ya da sonrasında, binada oluşabilecek hasarları karşılayan bir sigorta türüdür. Sigorta, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarları sigorta bedeli ile limitli olmak üzere teminat altına almaktadır, Zorunlu Deprem Sigortası yapılmadığı takdirde, oluşabilecek hasarların karşılanmamasının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında sahip olduğunuz daire ya da bina ile ilgili işlem yaptırmanız da (tapuda bağımsız bölümlere ilişkin tescil, su veya elektrik aboneliği başlatmak gibi) mümkün olmaz.

 

Hangi Taşınmazlar Açısından Zorunlu Deprem Sigortası Yapmak Gerekir?

6305 Sayılı Kanun uyarınca;

 • 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir

Zorunlu Deprem Sigortası’nın Teminatları Nelerdir?

Deprem nedeniyle oluşabilecek maddi hasarları karşılamak, konutları güvence altına almak, sigorta bilincini oluşturmak ve bilinçli yapılaşmanın önemine dikkat çekmek gibi amaçları olan deprem poliçesinin teminatı altında olan konular olduğu gibi teminatı dışında kalan konular da vardır. Peki; binaların bir kısmı ya da tamamı zarar gördüğünde oluşan maddi hasarı karşılayan Zorunlu Deprem Sigortası neleri kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsadığı Alanlar: DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere) teminatı altında almaktadır.

DASK’ın Kapsamı Dışındaki Durumlar: DASK sigortası, deprem nedeniyle oluşsa da bazı durumları teminat dışında bırakmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası’nın teminatını kapsamayan durumlar ise aşağıdaki gibidir. Eğer aşağıdaki durumları da kapsayan bir Deprem Sigortası yaptırmak istiyorsanız, bu durumları da içerisine alan sigortaları tercih edebilirsiniz:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Ölüm de dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Bu durumların dışında, bazı bina türleri de Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalabilir. Yani bu bina türlerine Zorunlu Deprem Sigortası yaptıramazsınız. Peki, bu bina türleri hangileridir?

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • Ticari amaçla veya herhangi bir şekilde ikamet dışı amaçla  kullanılan binalar (ancak mesken amaçlı kullanılan binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler sigorta kapsamındadır)
 • Projesiz ve mühendislik hizmeti görmemiş bir şekilde inşa edilmiş binalar
 • Projeye aykırı bir şekilde inşa edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar
 • Kamu kurumu tarafından yıkılmasına karar verilmiş binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz bir şekilde etkilenecek şekilde tadilat yapılan binalar
 • köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar

Zorunlu Deprem sigortası yalnızca binalarda meydana gelebilecek hasarları kapsar. Yaşam alanlarınızdaki eşyaları garanti altına almak için konut sigortası, kendinizi ve ailenizi güvence altına almak için ise sağlık sigortası ya da hayat sigortası yaptırabilirsiniz.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası farklı kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir.Fiziksel başvurunun yanı sıra online DASK ile internet üzerinden online poliçe satın alabilirsiniz. Yeni alımların dışında, DASK poliçe yenileme ve DASK poliçe hesaplama işlemlerinizi yine online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için ihtiyaç duyulan belgeler;

 • Sigortalının; adı-soyadı, adresi, ev ve cep telefonu numaraları, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası (tüzel kişiler için)
 • Sigortalanacak binanın; açık adresi, tapu bilgileri, inşa edildiği yıl bilgisi, yapı tarzı, binadaki toplam kat sayısı ve binanın hasar durumu
 • Meskenin; metrekare cinsinden brüt yüzölçümü, kullanım şekli (ev, işyeri gibi)

 

Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Yaptıracağınız DASK sigortasına ödemeniz gereken prim, belirlenen kriterler doğrultusunda değişiklik gösterir. Peki bir seferde peşin olarak ödenen Zorunlu Deprem Sigortası primi nasıl hesaplanır?

Prim hesaplama detaylarını, DASK 2018 fiyatları doğrultusunda anlatalım.

Zorunlu Deprem Sigortası hesaplaması; ülkemizdeki deprem risk bölgelerine göre 5’e, bina türlerine göre ise 3’e ayrılan sınıflandırma doğrultusunda yapılır. Ödenmesi gereken fiyat; en riski bölgeden en risksiz bölgeye doğru düşüş gösterir. Zemin özellikleri doğrultusunda belirlenen risk katsayıları, şehrin ilçelerinde hatta bina inşa yılına göre bile farklılık gösterebilir. Bu nedenle Zorunlu Deprem Sigortası prim fiyatlarını, sigorta hesaplama motorlarından yapmak en doğrusudur. DASK prim hesaplaması için DASK’ın web sitesinde bulunan hesaplayıcı kullanabilirsiniz.

 

bina ve bulutlar

 

Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yenilenir?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu nedenle, DASK yenileme işleminin her yıl yapılması gerekmektedir. Sigorta olmadığında herhangi bir cezai işlem uygulanmaz ama meskeninizle ilgili yasal bir işlem yapamaz ve depremde oluşabilecek bir hasar karşısında teminat talep edemezsiniz.

DASK sorgulama yaparak, sigortanızın geçerlilik süresini ve diğer detayları öğrenebilirsiniz. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun web sitesinde bulunan poliçe sorgulama bölümünden ihtiyacınız olan detaylara ulaşabilirsiniz.

DASK yenileme için de sigorta acentelerinden ya da DASK yapan bankalardan yardım alabilirsiniz. Ayrıca DASK’ı belirli bir süre içerisinde yenilediğinizde prim ödemenizde avantajlardan da yararlanabilirsiniz. DASK poliçeniz bittikten sonra, 30 gün içerisinde sigortanızı yenilemeniz durumunda tarife üzerinden %10 indirim hak edebilirsiniz. Bu indirim tutarı, 2. ve 2 yıldan sonraki yenilemelerde ise %20 olmaktadır. Yenilediğiniz poliçe için ödemeniz gereken primi, bankalara ya da sigorta şirketlerine yatırabilirsiniz.

Hasar Sonrasında Ne Yapmalısınız?

Eğer deprem sonrasında binanızda hasar oluştuysa ve DASK’ınız varsa ne yapmalısınız? Bu durumlarda 125 Alo DASK iletişim Hattı’nı arayabilir, online hasar ihbarı yapabilir ya da DASK adına hizmet aldığınız sigorta acentesi ile iletişime geçebilirsiniz. Hasar ihbarında belirtilmesi gereken detaylar ise T.C. kimlik numarası veya poliçe numarası ile hasar bildirimi, güncel tapu bilgisi, hasar yeri açık adresi ve sigortalının telefon numarasıdır.

Artık Blueground ile Bunların Hepsi Çok Daha Kolay!

Kiralık evinizi Blueground’a teslim ederseniz, konunun uzmanı olan İş Geliştirme ekibimiz sizi tüm bu konular ile ilgili detaylı olarak bilgilendirecek. Üstelik dairenizde kiracı olmasa bile Blueground anlaştığınız kira bedelini size ödemeye devam edecek!


We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

I accept