Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Uzun dönem kiralamalar, hem ev sahipleri hem de kiracılar için avantajlıdır. Çünkü her kiracı, evi ve huzuru daim olsun ister. Ev sahipleri ise yeniden kiracı bulma, evi yenileme ya da tadilat işlemlerini organize etme gibi süreçlerle uğraşmak İstemez. Bunlar yerine, güvendiği bir kiracıya dairesini emanet etmek ister. Ancak ne yazık ki her iki taraf için de kiralama süreçleri bu denli ideal bir biçimde ilerlemeyebilir.

Hem kiracı hem de ev sahibi kaynaklı olmak üzere; kira kontratı, belirtilen süre öncesinde feshedilmek istenebilir. Bu gibi durumlarda, her iki taraf için farklı zorunluluklar bulunsa da çözüm genellikle iki tarafın uzlaşmasıyla sağlanır. Kiranın düzenli olarak ödenmemesi, evin kira kontratında sunulan amaç dışında kullanılması ya da gerekli şartların yerine getirilmemesi gibi fesih şartlarını mümkün kılan durumlar da mevcuttur. Yalnızca ev sahipleri değil kiracılar da farklı sebeplerden sözleşmelerini erken feshetmek isteyebilir.

 

Kira Sözleşmesi (Kira Kontratı) Nedir?

Kiralık daire, mülk ya da işyeri için kiralama işlemini belgeleyen ve kiralama süresince geçerli olacak kuralların net bir biçimde belirtildiği yazılı belgeye kira sözleşmesi denir. Kira sözleşmeleri genellikle 1 yıl süreli olarak, kiracı ve ev sahibi arasında imzalanır. Kiralama işleminde; emlakçı, mülk danışmanı ya da direkt olarak ev sahibinin de bulunduğu bir buluşma ile yasal çerçevede hazırlanan kira kontratı taslağı hazırlanarak karşılıklı olarak imzalanır. Kiracı ve ev sahibi, 1 yıl boyunca kontratta belirtilen şekilde davranmayı ve bu kontrata bağlı kalacağını taahhüt eder.
kira sözleşmesi inceleyen bir adamın eli
Kira sözleşmesi; kiralama ile ilgili bilgiler, kiralanan mülk ile teslim edilen demirbaşlar ve kira sözleşmesi ile genel koşullar olmak üzere 3 bölümden oluşur. Bu kontrat aynı zamanda kontratın bitiş tarihine yakın olarak yenilenir ve kira artışı belirlemede kaynak niteliği taşır. Kira kontratı nasıl hazırlanmalı, kira kontratı şartları nelerdir veya kiracı hangi durumlarda tahliye edilir gibi soruların cevabını arıyorsanız; ilgili makalemize göz atıp hızlıca tüm ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Şimdi kira kontratı hangi durumlarda geçersizdir veya hangi durumlarda feshedilebilir ona bakalım.

 

Kira Sözleşmesi Nasıl Sonra Erer?

Karşılıklı olarak herhangi bir problem yaşanmadığında kira kontratları belirtilen tarihler arasında geçerlidir. Tarih dolduğunda ise kira sözleşmesi yenilenir ya da sonlandırılır. Yenileme işleminde fiyatta ve şartlarda da yenileme yapılabilir. Kira sözleşmesinin süresinin dolduğu durumlarda iki taraf da aynı şartlarla sözleşmenin devam etmesini kabul ederse, sözleşmedeki  tüm koşulları korunur. Eğer ev sahibi kira kontratına yeni bir madde / şart eklemek isterse kira kontratının dolduğu ay yeni bir kontrat yaparak bu maddenin eklenmesini sağlayabilir. Kira sözleşmesi feshinin farklı sebepler bulunmaktadır:

Kira Sözleşme Süresinin Bitmesi:

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kira sözleşmeleri genellikle 1 yıllık yapılır. Sözleşmede, açık ya da örtülü olarak belirtilen süre erdiğinde ise hem sözleşme hem de sözleşmede yer alan bağlayıcı şartlar ortadan kalkar. Her iki taraf da yeniden bir araya gelip sözleşmeyi yenilemeli ve şartları yeniden oluşturmalıdır. Sözleşmeyi yenileme sürecinde kiracıyla problem yaşanmaması için, sözleşme bittikten sonra gerçekleşecek zammın oranını, açık bir şekilde yapılan kontrata eklenmesi gerekir.

Kontratın ‘Belirsiz Süreli Kira Kontratı’na Dönüşmesi:

Kira sözleşmesi süresi dolmasına rağmen herhangi bir taraftan yenileme ya da fesih talebinin gelmemesi halinde, sözleşme aynı şartlarla yenilenmiş sayılır ve 1 yıl boyunca devam eder. Bu gibi durumlarda, kira kontratı ‘belirsiz süreli kira kontratı’ olarak anılır ve maddeler genellikle kiracıyı korur.

Kiracı, normal şartlarda sözleşmenin bitiş tarihinden 15 gün önceden bildirmek şartıyla kira kontratını feshetme hakkına sahiptir. Ev sahibi ise sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. 10 yılı tamamlayan sözleşmelerde, ev sahipleri öncesinde bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilirler.

Kiracının Çeşitli Sebeplerle Kontratı Erken Feshetmesi:

kira sözleşmesini feshetmek zorunda kalan ve tavana bakıp bağıran bir çift.
Kiracı yaşadığı olumsuz bir durumdan dolayı ya da iş değişikliği, sağlık durumu ya da ailevi bir mesele yüzünden kiraladığı evden vazgeçmek durumunda kalabilir. Bu tip senaryolarda kiracılar kontrat tarihleri tamamlanmadan önce kiracılar kontratlarını feshetme eğilimindedirler. Kiracının sözleşmeyi süresinden önce feshetme ve daireyi tahliye etme hakkı yeni bir madde olarak 2017 yılında 325. madde uyarınca Yeni Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymadan daireden taşınmak isterse, dairenin benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre boyunca kirayı karşılamak durumundadır. Eğer kiracı yerine aynı şartları kabul edecek ve sözleşmeyi devralabilecek birini kısa sürede bulursa, bu sorumluluktan da aynı hızda kurtulmuş olur. Burada öncelikli şart ev sahibinin devralma sürecini ve devralacak kişiyi onaylamasıdır. Ev sahibi dilerse yeni kiracı için sözleşme yenileyebilir ve sözleşme şartlarını değiştirebilir.

Kiracının Daireyi Kötüye Kullanması:

Kira kontratının, ev sahipleri tarafından feshedilmesinin en büyük sebeplerinden biri de dairenin kötüye kullanılması nedeniyle ortaya çıkar. Peki dairenin kötüye kullanımı neleri kapsar?

  • Kiralık dairenin demirbaşlarına zarar vermesi,
  • Sözleşmede belirtilen ekonomik ve fiziksel yükümlülüklerin yerine getirmemesi,
  • Kirayı geç ödemesi ya da hiç ödememesi,
  • Kiralanan daireyi amacından farklı olarak kullanması,
  • Kiraladığı daireyi ev sahibine haber vermeden başka kişilere kiralaması vb.

Yukarıda paylaştığımız durum ya da durumlar, kira kontratının direkt olarak fesih edilebilmesine zemin hazırlayan durumlardan yalnızca birkaçıdır.  Ev sahibi ile kiracının hiçbir koşulda anlaşamaması da karşılıklı fesihe giden yolda önemli gerekçelerden biri olarak kabul edilir.

Erken fesih durumunda, ev sahibi depozito talep edebilmekle birlikte; ev sahibinin, bu depozitonun yalnızca uygun gördüğü kısmını ödeme hakkı saklıdır. Çünkü ev sahibi, kiracının daireden erken tahliye edilmesiyle doğan zararını ancak bu şekilde karşılayabilir.

Kiracının İflası ya da Vefatı:

Kira sözleşmesini geçersiz kılan en net maddelerden biri de kiracının, iflas ya da vefat gibi kendisine sunulan sorumlulukları yerine getiremeyecek durumlara maruz kalmasıdır. Bu tip bir durumda, sözleşme feshedilir ve ev sahipleri zaman içerisinde doğan maddi zararının karşılanması için mahkeme yoluna gidebilir. Ödemeyle ilgili güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre sunan ev sahibi, kendisine herhangi bir biçimde güvence verilmezse direkt olarak sözleşmeyi feshedebilir. Ancak ev sahibi açısından bu daima son seçenek olmalıdır. Kiracının vefat etmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshetmelidirler.

 

Arkanıza Yaslanın, Gerisini Blueground’a Bırakın!

Tıpkı daire kiralama süreçleri gibi kira kontratı oluşturma ve takip etme süreçleri de zaman içerisinde daha da karmaşık hale gelebilir. Doğru kiracıyı bulmak, kiracınızı elinizde tutmak ve aynı zamanda dairenizi daha uzun ömürlü kılmak birlikte yürütülmesi gereken zorlu süreçlerdir. Söz konusu mülk danışmanlığı olduğunda, Blueground devreye girer ve tüm gri bulutları ortadan kaldırarak her ay kiranızın ödendiği ve güvenilir kiracılarla çalışılarak tüm süreçlerin üstlenildiği bir model sunar. Böylece, kira sözleşmesi yapmak zorunda kalmadığınız gibi, sözleşmeyi feshetmekle de uğramazsınız! Kiralık mülkünüzle yepyeni bir ilişki kurmak ve tüm stresli süreçlerden uzakta kalmak için şimdi Blueground ile tanışın!


Websitemizdeki içeriği ve reklamları kişiselleştirerek kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, sosyal medyada size özel içerik sağlamak ve site trafiğini analiz etmek için cookie kullanıyoruz..

Kabul et