Tapu Kadastro İşlemleri İçin Gereken Belgeler Nelerdir?


Eylül 7, 2018

Gayrimenkul alım-satım süreçleri herkes için keyifli olması arzulanan ancak genellikle sıkıntılı geçen, zor bir süreçtir. Bu süreçte hayatımıza giriş yapan en önemli unsurlardan biri de tapu kavramıdır. Tapu, bir taşınmazın yani arazinin veya üzerinde yer alan bir mülkün; kime ait olduğunu gösteren resmi nitelikte belgeye denir. Bu belge, yalnızca devlet dairesinde, devlet memurları tarafından düzenlenebilir. Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak randevular neticesinde işlemleriniz gerçekleştirilebilir.

Tapu Kadastro işlemleriyle taşınmaz mal mülkiyeti kayıt altına alınır. Tapu Kadastro Müdürlüğü, ‘turkiye.gov.tr’ internet sitesi üzerinden kimlik numaranız ile tapu sorgulama yapmanıza imkan sağlar. Konu resmi olunca bir takım evraklarımızı önceden hazırlamak bizlere zaman kazandırır. O halde gelin, tapu işlemleri için gerekli belgeleri inceleyelim.

Tapu Kadastro İşlemleri İçin Satıcıdan İstenen Evraklar

 • Tapunuzun aslı veya fotokopisi
 • Bir adet resim
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi
 • Belediyeden alınacak ‘’Vergi borcu yoktur’’ yazısı
 • Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekâletname

Tapu İşlemleri İçin Alıcıdan İstenen Evraklar

 • İki adet resim
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekâletname

Tapu İşlemleri İçin Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar

 • İşlemin yapıldığı yıl ilgili ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınan yetki belgesi
 • Şirket vergi levhası aslı ve örneği
 • Şirket son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği
 • Şirket yetkilisinin imza sirküleri
 • Şirket için satışta vekil yer alacaksa; düzenleme şeklinde yapılmış vekâletin aslı
 • İlgili gayrimenkulün belediyeden alınan harca tabi rayiç değer ve ‘vergi borcu yoktur’ yazısı

Yukarıdaki belgeleri ne kadar doğru bir şekilde hazır ederseniz, işlemlerinizin süreci o kadar kısalacak ve tapu işlemlerini daha rahat tamamlamak için bir adım atmış olacaksınız.

Sanılanın aksine, tapu kadastro işlemleri sadece tapu dairelerinde gerçekleşmez. Alıcı ve satıcılara göre ayrı ayrı değerlendirilen bazı işlemlerin tapu dairelerine gitmeden önce gerçekleştirilmesi gerekir. Şimdi sizin için tapu işlemlerinin öncesi, sırası ve sonrasında yapmanız gerekenleri teker teker sıralıyoruz:
tapulu arazi haritası

Tapu İşlemlerinden Önce:

1. Tapu harcı ve emlak vergisini hangi tarafın ödeyeceğini kararlaştırın,
2. Emlakçı, tapu, sigorta ve dosya masraflarını hesaba katın,
3. Konut kredisi kullanacaklar kredi tutarı ve vade miktarını önceden araştırmalı,
4. Konut kredisi kullanacaklar, Tapu fotokopisi de dahil olmak üzere istenilen tüm evrakları götürerek bankaya başvurun,
5. Banka hesaplarınızın üst transfer limitini kontrol edin ve ödemenin nasıl yapılacağını netleştirin,
6. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırarak geçerliliğini kontrol edin,
7. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeden rayiç bedel alın ve ödenmemişse emlak vergisi ödemesini yapın,
8. Konut kredisi kullanacaksanız, bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgilerini alın,
9. Gerekli evraklarla birlikte Tapu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunun,
10. SMS’le birlikte gelen randevu bilgilerine göre harç ödemenizi yapın,
11. Konut kredisi kullanacaksanız, bankanın ipotek yetkilisine randevu gününü ve saatini bildirin.

Tapu İşlemlerinin Gerçekleşeceği Gün:

1. Tüm alıcılar, satıcılar veya vekiller kimlik belgeleri ile birlikte randevu günü ve saatinde hazır olmalı,
2. Taraflardan biri veya her ikisi de okuma yazma bilmiyorsa, akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli,
3. Ödenen harçların dekontlar işlemi yapan memura teslim edilmeli,
4. Tüm alıcılar ve satıcılar, akit odasında satış evraklarını imzalanmalı,
5. Konut kredisi kullanacaklar, bankalarında kredi açılış evraklarını imzalanmalı.

Tapu İşlemlerinin Gerçekleştiği Günden Sonra:

1. Fatura taşıma işlemleriniz için ilgili kurumlara başvurulmalı,
2. İkametgâh taşıma işlemlerinizi yapmak için Nüfus Müdürlüğüne gidilmeli,
3. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurarak; emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı.


tapu belgelerini araştırma

Tapu Kadastro İşlemlerine Dair Genel Bilgiler

Tapu Kadastro işlemlerinin kanunlara uygun bir şekilde gerçekleşmesi için tarafların 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olması şartı bulunur. 65 yaşından büyük olan bir taraf bulunuyorsa; Tapu Müdürlüğü’nden akli dengesinin yerinde olduğunu gösteren sağlık raporu almak gerekir.

Mutlaka Randevu Alın

Tapu işlemlerini gerçekleştirmek için öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden randevu almak gerekiyor. Web sitesi üzerinden (randevu.tkgm.gov.tr) veya çağrı merkezi Alo 181’i arayarak randevu tarihini belirleyebilirsiniz.

Tapu Senetlerini sanıldığı Kadar Kritik mi?

Hayır! Tapu senetlerinizi kaybetmeniz veya çaldırmanız halinde herhangi bir risk almazsınız. Eğer tapu senediniz kaybolduysa telaşlanmanıza gerek yok. Sembolik bir ücret karşılığında tapu dairesine başvurarak yeni senedinizi kolayca çıkarmanız mümkündür.

İnşaat Bitimini Bekleyin

Kaba inşaat aşamasındaki bir gayrimenkulü satın alıyorsanız, tapusunu inşaat tamamen tamamlanmadan önce kesinlikle almayın. İnşaat devam ederken bir satış gerçekleşmişse ve kat irtifakı tapusu alınmışsa, alıcı tarafın arsa tapusunun alındığı yıl içerisinde ilgili belediyeye emlak vergi bildiriminde bulunması gerekir. Ancak eğer tapu hali hazırda inşaat bitmediği için zaten verilmemişse; daire alıcısı beklemek zorunda olduğu için emlak vergisi ödemesi veya beyanname vermesi gerekmiyor.


We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

I accept