Tapu Kadastro İşlemleri İçin Gereken Belgeler Nelerdir?


7 Eylül 2018

Gayrimenkul alım-satım süreçleri herkes için keyifli olması arzulanan ancak genellikle sıkıntılı geçen, zor bir süreçtir. Bu süreçte hayatımıza giriş yapan en önemli unsurlardan biri de tapu kavramıdır. Tapu, bir taşınmazın yani arazinin veya üzerinde yer alan bir mülkün; kime ait olduğunu gösteren resmi nitelikte belgeye denir. Dolayısıyla bu belge, yalnızca devlet dairesinde, devlet memurları tarafından düzenlenebilir.

Bu nedenle, Tapu Kadastro Müdürlüğü bünyesindeki devlet memurları, kadastro yapılacak alandaki köy derneği veya belediye meclisi tarafından seçilen 3 bilirkişi ve muhtar tapu işlemlerinin tüzüklere uygun yapılması konusunda yetkilidir. Bu nedenle Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak randevular neticesinde işlemleriniz gerçekleştirilebilecektir.

Tapu Kadastro işlemleriyle taşınmaz mal mülkiyeti devlet güvencesine ve kayıt altına alınır. Böylece tapusuz arazilerin tespiti ile tapuya bağlanması da amaçlanır. Tapu Kadastro Müdürlüğü, ‘turkiye.gov.tr’ internet sitesi üzerinden kimlik numaranız ile tapu sorgulama yapmanıza imkân sağlar. Konu resmi olunca bir takım evraklarımızı önceden hazırlamak bizlere zaman kazandırır. O halde gelin, tapu işlemleri için gerekli belgeleri bir bir inceleyelim.

Tapu Kadastro İşlemleri İçin Satıcıdan İstenen Evraklar

 • Tapunuzun aslı veya fotokopisi
 • Bir adet resim
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi
 • Belediyeden alınacak ‘’Vergi borcu yoktur’’ yazısı
 • Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekâletname

Tapu İşlemleri İçin Alıcıdan İstenen Evraklar

 • İki adet resim
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekâletnam

Tapu İşlemleri İçin Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar

 • İşlemin yapıldığı yıl ilgili ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınan yetki belgesi.
 • Şirket vergi levhası aslı ve örneği
 • Şirket son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,
 • Şirket yetkilisinin imza sirküleri,
 • Şirket için satışta vekil yer alacaksa; düzenleme şeklinde yapılmış vekâletin aslı,
 • İlgili gayrimenkulün belediyeden alınan harca tabi rayiç değer ve ‘vergi borcu yoktur’ yazısı.

Yukarıdaki belgeleri ne kadar doğru bir şekilde hazır ederseniz, işlemlerinizin süreci o kadar kısalacak, zaten sıkıntılı ve zor bir süreç olan tapu işlemlerini daha rahat tamamlamak adına doğru bir adım atmış olacaksınız.

Salınanın aksine tapu kadastro işlemleri sadece tapu dairelerinde gerçekleşmez. Alıcı ve satıcılara göre ayrı ayrı değerlendirilen bazı işlemlerin tapu dairelerine gitmeden önce gerçekleştirilmesi gerekir. Şimdi sizin için tapu işlemlerinin öncesi, sırası ve sonrasında yapmanız gerekenleri teker teker sıralıyoruz:
tapu, kadastro,tapu belgeleri, kağıt, mimari çizim

Tapu İşlemlerinden Önce:

1. Tapu harcı ve emlak vergisini hangi tarafın ödeyeceğini kararlaştırın,
2. Emlakçı, tapu, sigorta ve dosya masraflarını hesaba katın,
3. Konut kredisi kullanacaklar kredi tutarı ve vade miktarını önceden araştırmalı,
4. Konut kredisi kullanacaklar, Tapu fotokopisi de dahil olmak üzere istenilen tüm evrakları götürerek bankaya başvurmalı,
5. Banka hesaplarınızın üst transfer limitini kontrol edin ve ödemenin nasıl yapılacağını netleştirin,
6. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırarak geçerliliğini kontrol edin,
7. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeden rayiç bedel alın ve ödenmemişse emlak vergisi ödemesini yapın
8. Konut kredisi kullanacaksanız, bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgilerini alın.
9. Gerekli evraklarla birlikte Tapu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunun,
10. SMS’le birlikte gelen randevu bilgilerine göre harç ödemenizi yapın,
11. Konut kredisi kullanacaksanız, bankanın ipotek yetkilisine randevu gününü ve saatini bildirin.

Tapu İşlemlerinin Gerçekleşeceği Gün:

1. Tüm alıcılar, satıcılar veya vekiller kimlik belgeleri ile birlikte randevu günü ve saatinde hazır olmalı,
2. Taraflardan biri veya her ikisi de okuma yazma bilmiyorsa, akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli,
3. Ödenen harçların dekontlar işlemi yapan memura teslim edilmeli,
4. Tüm alıcılar ve satıcılar, akit odasında satış evraklarını imzalanmalı,
5. Konut kredisi kullanacaklar, bankalarında kredi açılış evraklarını imzalanmalı.

Tapu İşlemlerinin Gerçekleştiği Günden Sonra:

1. Fatura taşıma işlemleriniz için ilgili kurumlara başvurulmalı,
2. İkametgâh taşıma işlemlerinizi yapmak için Nüfus Müdürlüğüne gidilmeli,
3. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurarak; emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı.
randevu,toplantı, buluşma,masa,ofis

Tapu Kadastro İşlemlerine Dair Genel Bilgiler

Tapu Kadastro işlemlerinin kanunlara uygun bir şekilde gerçekleşmesi için tarafların 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olması şartı bulunur. 65 yaşından büyük olan bir taraf bulunuyorsa; Tapu Müdürlüğü’nden akli dengesinin yerinde olduğunu gösteren sağlık raporu almak gerekir.

Mutlaka Randevu Alın

Tapu işlemlerini gerçekleştirmek için öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden randevu almak gerekiyor. Web sitesi üzerinden (randevu.tkgm.gov.tr) veya çağrı merkezi Alo 181’i arayarak randevu tarihini belirleyebilirsiniz. Randevu alırken de belirli şartlar bulunuyor. Örneğin; aynı gün içerisinde sadece bir randevu alabilirsiniz veya aynı kimlik numarasıyla aldığınız 5 randevuya da gitmezseniz, yıl içerisinde yeni bir randevu almanız mümkün olmuyor.

 

Tapu Senetlerini sanıldığı Kadar Kritik mi?

Hayır! Tapu senetlerinizi kaybetme veya çaldırma halinde herhangi bir risk almazsınız çünkü bu evrak kimlik kartınız ya da pasaportunuz gibi kıymetli evrak değildir. Tapu senedinizi ele geçiren biri, bu evrak ile hiçbir şey yapamaz. Bu nedenle gazetelerde gördüğünüz tapu senetlerine dair ‘’hükümsüzdür’’ ilanları yok yere yapılan bir telaştan ibarettir. Ancak, tapu senetlerinin sahte olması veya kişilerin eski tapu senetlerini kullanarak dolandırıcılık yoluna başvurması büyük risk oluşturabilir. Eğer tapu senediniz kaybolduysa telaşlanmanıza gerek yok. 5 TL gibi sembolik bir ücret karşılığında tapu dairesine başvurarak yeni senedinizi kolayca çıkartmanız mümkündür.

 

İnşaat Bitimini Bekleyin

Kaba inşaat aşamasındaki bir gayrimenkulü satın alıyorsanız, tapusunu inşaat tamamen tamamlanmadan önce kesinlikle almayın. İnşaat devam ederken bir satış gerçekleşmişse ve kat irtifakı arsa tapusu alınmışsa, alıcı tarafın arsa tapusunun alındığı yıl içerisinde ilgili belediyeye emlak vergi bildiriminde bulunması gerekir. Ancak eğer tapu hali hazırda inşaat bitmediği için zaten verilmemişse; daire alıcısı beklemek zorunda olduğu için emlak vergisi ödemesi veya beyanname vermesi gerekmiyor.


Websitemizdeki içeriği ve reklamları kişiselleştirerek kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, sosyal medyada size özel içerik sağlamak ve site trafiğini analiz etmek için cookie (çerezler) kullanıyoruz. . Daha fazla bilgi

Kabul et

Türkiye