Kiracı mı Ev Sahibi Mi: Hangi Gider Tipi Kim Tarafından Karşılanır?


24 Temmuz 2018

Kiralama sürecinde ev sahibi ya da kiracı kaynaklı veya apartman yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda ilk bakışta öngörülemeyen masraflar oluşabilmektedir. Kira ilişkisi süresinde kiralanan yerde ortaya çıkabilecek zararlarda ve masraflarda sorumluluğu, ülkemizdeki mevzuat ve Yargıtay kararlarına göre, CVG Hukuk Bürosu'nun deneyimli avukatlarıyla birlikte inceleyeceğiz.

Kiracı Hangi Zararları Karşılamakla Yükümlüdür?

Ülkemizde Kira hukuku, 6098 sayılı Türk Borçlar Hukuku ile düzenlenmiştir. Kira kontratı kapsamında ev sahipleri ve kiracıların belli başlı sorumlulukları vardır.

Kiracı, Borçlar Kanunu’nun 316. Maddesine göre,  kira anlaşması sonucu oturmaya hak kazandığı mülkü özenle kullanmak ve komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Bu anlamda, uygun olmayan bir kullanım durumunda kontrat gereği zararı kiracının karşılaması gerekmektedir. Örneğin, evin parkelerinin olağan aşınmadan farklı olarak çizilmesi veya bozulması halinde bir hor kullanma söz konusu olabilir. Ev sahibi, bu bozulmaların kiracının hor kullanması sebebi ile meydana geldiğini mahkeme kanalı ile tespit ettirerek kiracının sorumluluğuna gidebilir.  Kiracıdan kaynaklanan bir hasar, kiracının yatırmış olduğu depozitodan karşılanabileceği gibi, depozitonun yetmemesi halinde, ayrıca dava açarak da bu bedelin tahsili yoluna gidilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kiracının sözleşmeye uygun kullanımlarda meydana gelen olağan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayacağıdır. Kiralanan yerin kiracının herhangi bir kusuru olmadan sonradan ayıplı duruma gelmesi durumunda, Borçlar Kanunu’nun 305. Maddesine göre bu durumdan  ev sahibi sorumlu olmaktadır. Ancak kiracı, bir ayıp söz konusu olduğunda bunu derhal ev sahibine haber vermekle yükümlüdür. Örneğin, ev sahibine ait olan  aynalı dolabın kiracıdan kaynaklanmayan sebeple çatlaması halinde, kiracının derhal bu durumu ev sahibine bildirmesi gerekmektedir. Bu halde, bu durumdan ev sahibi sorumludur. Ancak, kiracı bu durumu zamanında bildirmezse, veya bahsi geçen çatlama kiracının yumruk atması gibi kasten veya ihmalen bir durumla meydana gelirse, bu zarardan kiracı sorumlu olmaktadır.

Kiracı Sorumluluğundaki Apartman Giderleri

Gelelim 'apartmanda kiracı hangi giderlere katılır?' sorusunun cevabına... Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesi uyarınca apartman aidatı olarak bilinen apartmanın “genel giderleri” her bir bina için apartman yönetimlerince belirlenmektedir. Borçlar Kanunu’nun 341. Maddesine göre, sözleşmede aksi öngörülmemişse, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanımlar kiracının sorumluluğundadır ve kiracı giderleridir. Bu konuda yasada belirtilen maddeleri daha açık bir şekilde ele almak gerekirse apartmanın ortak su giderleri, ısınma masrafları ve temizlik bedeli gibi kalemlerin de kiracı sorumluluğundaki apartman giderlerine dahil olduğunu hatırlatalım.

Hangi Giderler Ev Sahibi Tarafından Ödenmelidir?

Demirbaş Giderler

kira kontratı - hangi giderler bana ait?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kiralananın kullanılmasından kaynaklanan giderler kiracıya aittir. Ancak, kullanımdan bağımsız olarak kiralanana ilişkin masraflar ev sahibine aittir.

Örneğin, bina çatısının onarımı, mantolama, asansör eklenmesi, dış cephenin boyanması veya site kapsamında yeni bir bölüm inşa edilmesi gibi masraflar, ev sahibine ait olup, genellikle yıllık olağan genel kurul toplantısında yatırım bütçesi ile belirlenip ev sahiplerine yöneltilmektedir.

Borçlar Kanunu’nun 302. Maddesi uyarınca, daireyle ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri ödemeler ev sahibinin yükümlülüğündedir.

Uzun Vadeli Yatırımlar

Kanunlarda belirlendiği üzere mülkte zamana bağlı oluşabilecek değişiklikler kiracının sorumluluk alanında değildir ve dolayısıyla bu durumun giderilmesi ev sahibinin sorumluluğundadır. Bir diğer bakış açısı ise sitenin değerini korumaya veya artırmaya yönelik olan her çalışmanın ev sahibinin mülküne ek değer katıyor oluşudur. Örneğin, asansörsüz bir apartmana asansör eklenmesi uzun vadeli bir yatırımdır. Kiracının bu eklentiden fayda edeceği elbette doğrudur fakat kiracı asansör bakımı gibi aylık giderleri aidat kapsamı dahilinde ödeyerek bu anlamdaki sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktadır. Dairenin ana giderleri kapsamına giren bu yatırım, ev sahibi tarafından karşılanır. Bu yatırım sonucunda ev sahibinin mülkünün kalıcı olarak ek değer kazanacağı unutulmamalıdır.

Mülkünüze Kalıcı Değer Kazandıracak Bir Başka Çözüm: Blueground!

Blueground, dairenizi en iyi şekilde yönetir. Maksimum kazancı elde edeceğinizi garanti eder, ödemelerinizi her ay düzenli olarak yapar ve aynı zamanda mülkünüze değer katar.


Websitemizdeki içeriği ve reklamları kişiselleştirerek kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, sosyal medyada size özel içerik sağlamak ve site trafiğini analiz etmek için cookie (çerezler) kullanıyoruz. . Daha fazla bilgi

Kabul et

Türkiye