Kiracı mı Ev Sahibi Mi: Hangi Gider Tipi Kim Tarafından Karşılanır?


24 Temmuz 2018

Kiralama sürecinde mülk ya da kiracı kaynaklı veya apartman yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda görünmeyen masraflar oluşabilmektedir. Kira hukukunun konusunu oluşturan maddi masrafları incelerken ülkemizde bu alanda düzenlenmiş kanunlar ve şerhler kaynak olarak görülüp ortaya çıkacak karara temel oluşturmaktadır.

 

Kiracı Hangi Zararları Karşılamakla Yükümlüdür?

Kira kontratı kapsamında ev sahipleri ve kiracıların belli başlı sorumlulukları vardır. Kiracı, kira anlaşması sonucu oturmaya hak kazandığı mülkün fiziksel durumunu gözetmekle yükümlüdür. Bu anlamda, uygun olmayan bir kullanım durumunda kontrat gereği zararı kiracının karşılaması gerekmektedir. Örneğin, ev sahibinin onayı alınmadan ev planında bir değişiklik yapılması veya evin maddi değerini düşürecek herhangi bir kullanım kiracının maddi sorumluluğu kapsamına girmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, normal kullanım dolayısıyla zamanla oluşabilecek yıpranmalarda kiracının kusurlu kabul edilmeyeceğidir. Bu husus, ilgili kanunda açık biçimde belirtilmiştir. Diğer yandan kiracının apartman ya da site sakinlerinin huzurunu bozacak bir davranışta bulunması da yasalar dahilinde tahliye sebebi olarak belirtilmiştir. Kira kontratında bu hususla ilgili bir madde olması durumunda tahliye tarihinden yeni kiracı yerleşimine kadar geçecek sürede ev sahibinin uğradığı zarar da yine depozitodan karşılanmak yoluyla kiracıya ait olacaktır.

 

Kiracı Sorumluluğundaki Apartman Giderleri

Gelelim 'apartmanda kiracı hangi giderlere katılır?' sorusunun cevabına... Apartman aidatı 4721 sayılı TMK’nın 893. maddesinin son fıkrası uyarınca, apartman görevlisi, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerini kapsamaktadır. Buna ek olarak apartmanın sigorta primleri, ortak kullanım alanlarının bakımı, desteklenmesi, onarımı ve yönetici aylığı da kat maliklerinin arsa payı oranına göre aidata pay edilir. Şayet site içerisinde site sakinlerine hizmet etme amacıyla barınan bir işletme var ise bu işletmenin de giderleri aidata dahildir. Bu ve bunun gibi aylık apartman giderleri kira anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece kiracı tarafından ödenir. Bu konuda yasada belirtilen maddeleri daha açık bir şekilde ele almak gerekirse apartmanın ortak su giderleri, ısınma masrafları ve temizlik bedeli gibi kalemlerin de kiracı sorumluluğundaki apartman giderlerine dahil olduğunu hatırlatalım.

 

Hangi Giderler Ev Sahibi Tarafından Ödenmelidir?

Demirbaş Giderler

kira kontratı - hangi giderler bana ait?
Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca apartmanın maddi değerini doğrudan ilgilendiren ve doğrudan ev sahibinin sorumluluğunda olan bir takım giderler demirbaş giderleri olarak tanımlanmıştır. Apartman/sitelerdeki demirbaş giderleri çatı tadilatı, mantolama, asansör eklenmesi, dış cephenin boyanması ve apartman/site kapsamında yeni bir bölüm inşa edilmesi gibi çalışmalardan oluşmaktadır. Bu tip demirbaşlar ile ilgili  harcamalar aidata dahil değildir. Bu durumun arkasındaki mantık bu giderlerin site içerisinde bulunan gayrimenkullerin değerinin muhafazası veya artırılmasına yönelik olmasında yatmaktadır. Buna örnek olarak çatı onarımı ve mantolama giderleri gösterilebilir. Daireye ait kira vergisi ve tapu giderleri de yine ev sahibi tarafından ödenir.

Uzun Vadeli Yatırımlar

Kanunlarda belirlendiği üzere mülkte zamana bağlı oluşabilecek değişiklikler kiracının sorumluluk alanında değildir ve dolayısıyla bu durumun giderilmesi ev sahibinin sorumluluğundadır. Bir diğer bakış açısı ise sitenin değerini korumaya veya artırmaya yönelik olan her çalışmanın ev sahibinin mülküne ek değer katıyor oluşudur. Örneğin, asansörsüz bir apartmana asansör eklenmesi uzun vadeli bir yatırımdır. Kiracının bu eklentiden fayda edeceği elbette doğrudur fakat kiracı asansör bakımı gibi aylık giderleri aidat kapsamı dahilinde ödeyerek bu anlamdaki sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktadır. Demirbaş harcaması kapsamına giren bu yatırım ev sahibi tarafından karşılanır. Bu yatırım sonucunda ev sahibinin mülkünün kalıcı olarak ek değer kazanacağı unutulmamalıdır.

 


Websitemizdeki içeriği ve reklamları kişiselleştirerek kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, sosyal medyada size özel içerik sağlamak ve site trafiğini analiz etmek için cookie (çerezler) kullanıyoruz. . Daha fazla bilgi

Kabul et

Türkiye